Flos Dieleman advocaten wil graag duidelijk zijn over de kosten die zij in rekening brengt.


•  Gratis kennismakingsgesprek

In dat gesprek - dat ongeveer een half uur duurt - kunt u zich in algemene zin juridisch oriënteren zonder kosten.
Wij brengen u wel kosten in rekening als u na het gratis gesprek besluit ons aan het werk te zetten.


•  Standaard declaratiemethode - een vast bedrag per uur.

Alle advocaten van Flos Dieleman advocaten rekenen een vast uurtarief van
€ 185,- vermeerderd met 21% BTW, ofwel ca € 224,-- inclusief.
Dit tarief geldt voor ondernemingen en particulieren die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
In overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld een vast bedrag voor een opdracht, een lager uurtarief voor minder draagkrachtigen, of een tarief dat afhankelijk is van het bereikte resultaat (lager bij verlies, hoger bij winst).


•  Gesubsidieerde rechtsbijstand – de toevoeging

De rijksoverheid kent een subsidieregeling voor de rechtsbijstandskosten van mensen met een inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen. Dit geldt niet alleen voor gevallen waarin een procedure gevoerd moet worden, maar ook als u advies nodig hebt, of wanneer Flos Dieleman advocaten voor U bemiddelt in een conflict.
U moet wel een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, en niet van de hoeveelheid tijd die wij aan uw zaak moeten besteden.
Alle advocaten van Flos Dieleman zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand voor het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand.


•  Incasso’s

Het incassotarief geldt voor zaken waarin geen juridisch verweer in een procedure gevoerd wordt. Voor incasso’s hanteren wij een vast bedrag van € 35,- voor de eerste brief. Leidt deze niet tot betaling dan geldt voor het vervolg het gestaffelde incassotarief:
     15% over de eerste € 3.000,-
  10% over het meerdere tot € 6.000,-
  8% over het meerdere tot € 15.000,-
  5% over het meerdere tot € 60.000,-
  3% over het meerdere boven € 60.000,-

Het incassotarief wordt gerekend over het geïncasseerde bedrag en is exclusief BTW.
De incassokosten zullen zoveel mogelijk op de debiteur verhaald worden.


•  Andere kosten

Naast de hierboven genoemde tarieven spelen nog andere kosten een rol. Het gaat daarbij om griffierechten voor de rechtbank, deurwaarderskosten, kosten van getuigen en deskundigen, informatiekosten en -bij verlies van een procedure- de veroordeling in de kosten van de tegenpartij.