Zoek in nieuwsarchief26 oktober 2010 | permanente link

Vrije Advocaatkeuze

Het beleid van de overheid is erop gericht om te voldoen aan de eisen die Europa stelt terzake van rechtsbijstand. Iedere burger heeft daarop recht en om dat recht veilig te stellen hebben bepaalde categorie├źn mensen recht op gefinancierde rechtsbijstand. Dus de overheid betaalt voor hen een gedeelte /grotendeels de kosten van rechtsbijstand. Bedrijven worden geacht de eigen broek op te kunnen houden.
Maar de grote tussengroep,de meer draagkrachtige burgers mogen die kosten zelf dragen. Het is die categorie die interessant is voor de RechtsBijstandVerzekeraars.

De burger die met zo’n verzekeraar in zee gaat, heeft meestal zich akkoord verklaard met een polis waardoor het recht van de verzekerde op vrije keuze van raadsman wordt ingeperkt. Zo’n polisvoorwaarde is te absoluut. De verzekerde mag zelf een advocaat naar vrije keuze kiezen, zodra een gerechtelijke of administratieve procedure wordt gevoerd.
U kan dat teruglezen in: Europese Richtlijn 87/344/EEG en Wet op het financieel toezicht.

In geval van een geschil tussen Verzekering en verzekerde is de verzekeringsmaatschappij gehouden de verzekerde te wijzen op het voorkomen van een bindend advies als er verschil van mening bestaat hoe een geschil tussen de verzekerde en de partij aan de andere zijde te regelen.


— Flos Dieleman


|