Zoek in nieuwsarchief8 april 2010 | permanente link

Visum Kort Verblijf

De 25 Europese landen die meedoen aan het Verdrag van Schengen hebben met ingang van 8 april 2010 hun visumregels geharmoniseerd en visa voor kinderen van 6 tot 12 jaar goedkoper gemaakt.
De belangrijkste wijziging is dat de behandeling van, en besluit over een visumaanvraag voor kort verblijf (maximaal negentig dagen) in totaal niet langer dan 4 weken mag duren.
Dat is nu 8 weken en is dus met de helft bekort.
Dit betekent dat indien de ambassade of de Visadienst Kort Verblijf niet binnen 4 weken na de aanvraag voor een visum kort verblijf heeft beslist, de mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken tegen het niet tijdig beslissen op een aanvraag en eventueel – indien spoed vereist is – een verzoek tot een voorlopige voorziening in te dienen.


— Flos Dieleman


|