Tussen de steden van Holland, Brabant en Vlaanderen ligt Zeeland. Zij vormt met haar ruimte een rustpunt voor ons mensen. Dromen over de campagne, slik op de wegen, Zeeuwse koudbloeden voedt ongetwijfeld de weemoed. U weet wel, in die tijd, er was eens. Wij ruzieën met elkaar of, en zo ja, hoe wij die ruimte van Zeeland willen behouden.

Er is weinig dat eeuwige houdbaarheid heeft. De biet lijkt te sneuvelen. De biet zal zeker worden opgevolgd door een ander cultuurgewas. De activiteiten van mensen in dorpen en steden zullen hoe dan ook doorgaan. Over omvang en vorm hebben wij geen zekerheid. Ieder op zijn/haar wijze.Mr. K.P.T.G. (Karel) Flos (1949), studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, thans Radboud Universiteit. In 1976 is hij als advocaat beëdigd in Breda en sinds 1979 is hij in Middelburg gevestigd.

Mr. Flos is actief in meerdere Zeeuwse organisaties op het gebied van natuur, cultuur en maatschappij.


•  Arbeidsrecht

Alleen kennis van wet- en regelgeving volstaat niet om op verantwoorde wijze in een ontslagzaak, een CAO-geschil of zelfs een loonsvordering te kunnen adviseren. Een goed oog op de werkelijkheid is een vereiste. Wat steekt erachter, wat is verborgen maar speelt wel mee. Kortweg: wie, wat, waarom.

De Rechter mag knopen doorhakken. Wet is wet. De arbeidsrechtadvocaat zal streven naar een minnelijke regeling. Daarbij is kennis van mediation van belang: over welke onderwerpen valt te bemiddelen, welke grondhouding dienen personen, willen zij bij mediation betrokken worden, te hebben.

Tot de vaardigheden van een arbeidsrechtadvocaat behoort het toepassen van de bepalingen van werknemersverzekeringen in geval van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Verder is het van belang om posities goed te kunnen inschatten, met name de invloed die derden kunnen hebben op enig proces. Hoe zal de Arbo-arts bijvoorbeeld met situatieve arbeidsongeschiktheid of medische geheimhouding omgaan, hoe zal de fiscus een financiŽle regeling beoordelen.

•  Letselschade en slachtofferhulp

Slachtoffers van een (bedrijfs)ongeval hebben meestal al hun energie nodig om de gevolgen van het ongeval te boven te komen. Voor het regelen van een adequate schadevergoeding resteert dan weinig tijd en energie. Bovendien zijn inkomensschade en smartengeld niet eenvoudig vast te stellen. Slachtoffers van een misdrijf hebben vaak te kampen met specifieke problemen. Verzekeraars betalen niet vanzelf. Juridische bijstand is noodzaak.

Flos Dieleman advocaten is ervaren in het afwikkelen en begeleiden van letselschadezaken en neemt de slachtoffers de zorg voor een juiste en passende schadevergoeding uit handen.

•  Wet Bescherming Persoonsgegevens

Het huidige politiek en maatschappelijk klimaat zorgt ervoor dat de overheid en andere bestuursorganen steeds meer mogelijkheden krijgen en creëren om de privacy van personen in te perken en aan te tasten.
Ook op bijvoorbeeld het portretrecht van mensen wordt veelvuldig inbreuk gemaakt door publicaties in diverse media.

Flos Dieleman advocaten informeert u over de mogelijkheden en onmogelijkheden uw rechten te beschermen.