Stadse heren en rijke boeren.
De hoge hoed kennen wij in Zeeland als de 'tun' hoed, onderdeel van de streekdracht voor mannen.

Ook in de negentiende-eeuwse stad was menig hoofd gedekt met een hoge hoed. De figuren in Charles Dickens, Alice in Wonderland met haar gekke hoedenmaker, de Camera Obscura van Hildebrand. Hoge hoeden overal.

In de twintigste eeuw wordt de hoge hoed een deftig kledingstuk voor rijke heren.
Oom Dagobert en Mister Monopoly. Gewone mensen dragen geen hoge hoeden meer, behalve doodgravers en schoorsteenvegers

En nu? De hoge hoed is er nog steeds.
Diepe rouw, cabareteske zwier,
Jaquet met kachelpijp en rokkostuum met claque,
Stijve deftigheid, frivole goochelarij.

Altijd vol verrassingen.Mr. M.W. (Marijn) Dieleman (1958) studeerde in Utrecht en is sinds 1983 werkzaam als advocaat in Middelburg. In 1999 heeft hij de specialisatie-opleiding 'Onroerend goed' aan de Grotius-academie gevolgd.
Het afsluitende examen heeft hij cum laude gehaald.

Mr Dieleman is betrokken bij verschillende organisaties op maatschappelijk en cultureel terrein.

 

Van 2006 t/m 2012 is mr. Dieleman deken geweest van de Orde van advocaten in het arrondissemet Middelburg


•  Onroerend goed

Flos Dieleman advocaten is goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Neem bijvoorbeeld de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (WABO), de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Malta. Wij zijn bovendien bekend met de situatie ter plaatse in Zeeland en met de lokale en provinciale regelgeving.
Flos Dieleman advocaten adviseert over koop- en verkoop van onroerend goed en verzorgt overeenkomsten bij huur- en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte.

Wij zijn bekend met het burenrecht en wij weten hoe overlastproblematiek aangepakt kan worden.

Ook in geschillen over verborgen gebreken bij koop (non conformiteit) en over appartementen (Vereniging van Eigenaars) verleent Flos Dieleman advocaten rechtsbijstand.


•  Bouwrecht

Bij een bouwproject zijn vaak meerdere partijen betrokken. Er kunnen problemen ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, maar ook tussen de aannemer en onderaannemers. Soms gaat het om bouwfouten, soms om de uitleg van de afspraken.

Wij zijn bekend met de algemene voorwaarden, zoals de UAV, de AVKA, de DNR 2005(architecten) de Metaalunievoorwaarden die bij bouwprojecten gehanteerd worden. Bovendien kunnen ook omwonenden schade ondervinden van een bouwproject.

Flos Dieleman advocaten verleent rechtsbijstand bij arbitragezaken, informeert u over bouw- sloop- en milieuvergunningen, bestemmingsplannen, welstand en wat nog meer komt kijken bij het ruimtelijk ordeningsrecht. Is voor de bouw een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk dan kan soms planschade gevorderd worden.

•  BOPZ

De Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen), een bijzonder onderdeel uit de praktijk: het recht van mensen die vanwege een psychische stoornis opgenomen moeten worden. Recht en zorg, recht op zorg.
Het leven in felle kleuren.